Obec Prštice - úřední deska

Aktuální úřední deska Oficiální stránky obce Prštice
Úřední deska
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Dle zák. č. 361/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č.128/2000Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č.128/2000Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů

37/2019


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zákona č.128/2000 Sb. v pl.znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zaákona č. 128/2000 Sb. v pl.znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření

dle zák. č.128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření

dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák.č.128/2000 Sb. v pl.znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Aktualizace seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Úřední deska - archiv změn