Aktuální úřední deska Oficiální stránky obce Prštice
Úřední deska
Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Informace o počtu a sídle volebního okrsku pro Volbu prezidenta České republiky

Dle zák. 275/2012 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák.č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Návrh střednědobého rozpočtového výhledu

dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Návrh rozpočtu na rok 2023

dle zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000Sb. v pl. nění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák.č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření

dle zák. č. 128/2000Sb. v pl. znění


Prominutí místního poplatku za komunální odpad pro rok 2022 v důsledku mimořádné události

Dle zák. č. 565/1990 Sb. v pl. znění


Návrh závěrečného účtu obce Prštice za rok 2021

dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák.č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák.č. 128/2000 Sb. v pl.znění


Aktualizace nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák.č.128/2000Sb. v pl.znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák.č. 128/2000Sb. v pl. znění


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění


Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění


Rozhodnutí Hejtmana JMK o zařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy

Dle zák.č. 241/2000 Sb. v pl. znění


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ve věci kalamitního poškození porostů

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění


Opatření obecné povahy - výsadba lesů

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění


Úřední deska - archiv změn