Aktuální úřední deska Oficiální stránky obce Prštice
Úřední deska
Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Území rozhodnutí o umístění stavby - optické kabely

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Výpis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce ze dne 24. 3. 2021

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák.č. 128/2000 Sb., v pl.znění


Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Dle zák. č. 332/2000 Sb. v pl. znění


Mimořádná veterinární opatření - ptačí chřipka

Zák. č. 166/1999 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000Sb. v pl, znění


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění


Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění


Usnesení vlády ČR - přijetí krizových opatření

Dle zák. č. 110/1998 Sb. v pl. znění


Rozhodnutí Hejtmana JMK o zařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy

Dle zák.č. 241/2000 Sb. v pl. znění


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ve věci kalamitního poškození porostů

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění


Opatření obecné povahy - výsadba lesů

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění


Úřední deska - archiv změn