Aktuální úřední deska Oficiální stránky obce Prštice
Úřední deska
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření

dle zák.č.128/2000 Sb.v pl.znění


Výpis usnesení z Veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o konání společenské akce - Prštické Vostatky

Dle OZV č. 1/2016 o nočním klidu


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000Sb. v pl.znění


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ve věci kalamitního poškození porostů

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění


Opatření obecné povahy - výsadba lesů

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Aktualizace seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Úřední deska - archiv změn