Aktuální úřední deska Oficiální stránky obce Prštice
Úřední deska
Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce Prštice

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření

dle zák.č. 128/2000 Sb. v pl.znění


Výpis usnesení veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák.č.128/2000 Sb. v pl.znění


Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení ÚŘ obnova veř.osvětlení

Dle zák. č. 183/2006 Sb. v pl. znění


Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK

Dle zák. č. 183/2006 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000Sb. v pl. znění


Opatření obecné povahy - výsadba lesů

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č.128/2000Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č.128/2000Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů

37/2019


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zákona č.128/2000 Sb. v pl.znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zaákona č. 128/2000 Sb. v pl.znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření

dle zák. č.128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření

dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák.č.128/2000 Sb. v pl.znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Aktualizace seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Úřední deska - archiv změn