Aktuální úřední deska Oficiální stránky obce Prštice
Úřední deska
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000Sb. v pl. znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č. 3 ZÚR a Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

Dle zák. č. 183/2006 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Návrh závěrečného účtu obce

dle zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000Sb. v pl. znění


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Úřední deska - archiv změn