Aktuální úřední deska Oficiální stránky obce Prštice
Úřední deska
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - zřízení ochranného pásma radiolokátoru Sokolnice

Dle zák. č. 183/2006 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000Sb. v pl.znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů

dle zák č. 128/2000Sb. v pl.znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zákona 128/2000Sb. v pl.znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák.č.128/2000Sb. v pl.znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák.č.128/2000Sb. v pl.znění


Rozhodnutí o neudělení sankcí za včasné nezaplacení místních poplatků

Dle zák. č. 280/2009 Sb. v pl. znění


Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění


Usnesení vlády ČR - přijetí krizových opatření

Dle zák. č. 110/1998 Sb. v pl. znění


Rozhodnutí Hejtmana JMK o zařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy

Dle zák.č. 241/2000 Sb. v pl. znění


Rozhodnutí Hejtmana JMK o nařízení ochrany dýchacích cest

Dle zák. č. 240/2000 Sb. v pl. znění


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - aktualizace

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Usnesení vlád k přijetí krizového opatření - prevence onemocnění koronavirem

Dle zák. č. 110/1998 Sb. v pl. znění


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - koronavirus

Dle zák. č. 258/2000 Sb. v pl. znění


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - koronavirus

Dle zák. č. 258/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření

dle zák.č.128/2000 Sb.v pl.znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000Sb. v pl.znění


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ve věci kalamitního poškození porostů

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění


Opatření obecné povahy - výsadba lesů

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Aktualizace seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Úřední deska - archiv změn