Archiv

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

5/2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s23022716310.pdf 265.5 Kb

Záměr pronájmu pozemku

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

6/2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s23022716540.pdf 220.1 Kb

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2022

Dle zák. č. 106/1999 Sb. v pl. znění

4/2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s23021609590.pdf 222.2 Kb

Výsledky I. kola volby prezidenta ČR

Dle zák. 275/2012 Sb. v pl. znění

2/2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s23011809000.pdf 192.6 Kb

Volba prezidenta ČR - umístění volebního stanoviště v případě hlasování z automobilu (karanténa či onemocnění COVID)

Dle zák. č. 411/2022 Sb. v pl. znění

46/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22123010290.pdf 516.2 Kb

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. 128/2000 Sb. v pl. znění

45/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22122210080.pdf 825.9 Kb

Oznámení o době a místě konání Volby prezidenta České republiky

Dle zák. č. 275/2012 Sb. v pl. znění

44/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22121915070.pdf 254 Kb

Informace o počtu a sídle volebního okrsku pro Volbu prezidenta České republiky

Dle zák. 275/2012 Sb. v pl. znění

40/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22112815320.pdf 195.7 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

41/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22112815310.pdf 262.2 Kb

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

35/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22110208590.pdf 630.3 Kb

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000Sb. v pl. nění

34/202

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozn.-o-zver.dokum.-fin.hosp.-2022304580586.pdf 154.5 Kb

Pozvánka na Veřejné - ustavující zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

33/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22101109260.pdf 250.1 Kb

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce ze dne 21. 9. 2022

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

32/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22101014430.pdf 563.7 Kb

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Prštice

Dle zák. č. 491/2001 Sb. v pl. znění

31/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prstice.pdf 71 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

30/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22091215260.pdf 227.9 Kb

Oznámení o době a místě konání voleb do obecního zastupitelstva a Senátu PČR

Dle zák č. 491/2001 Sb. a zák. č. 247/1995 Sb. v pl. znění

28/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22090715140.pdf 259.5 Kb

Oznámení o konání společenských akcí - noční závod Memoriálu Františka Putnara a Babské hody

Dle OZV č. 1/2016 O nočním klidu

27/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22082509350.pdf 216.1 Kb

Informace k volbám do obecních zastupitelstev

Dle zák. 491/2001 Sb. v pl. znění

25/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22072515260.pdf 175.6 Kb

Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 316

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

24/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22071908040.pdf 182.7 Kb

Oznámení společenské akce v souvislosti s OZV č. 1/2016 o nočním klidu

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

23/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letni-noc-prstice-2022.pdf 530.5 Kb
s22071109520.pdf 197.1 Kb

Výpis usnesení veř. zasedání zastupitelstva Obce ze dne 27. 6. 2022

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

22/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22070107440.pdf 481.3 Kb

Prominutí místního poplatku za komunální odpad pro rok 2022 v důsledku mimořádné události

Dle zák. č. 565/1990 Sb. v pl. znění

21/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22062313250.pdf 470.7 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. 128/2000 Sb. v pl. znění

20/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22061710390.pdf 225 Kb

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce dne 1. 6. 2022

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

19/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22060613160.pdf 435 Kb

Záměr nájmu obecních pozemků

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

18/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22060609030.pdf 204.9 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

17/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22052316460.pdf 231.4 Kb

Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2022

Dle zák. č. 280/2009 Sb. v pl. znění

14/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc4011148746516610133.pdf 82 Kb

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce ze dne 14. 4. 2022

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

12/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22042111070.pdf 760 Kb

Svolání Veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

11/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22040510140.pdf 235.4 Kb

Veřejné vyhláška - pozvánka na veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu obce Prštice

Dle zák. č. 183/2006 Sb. v pl. znění

9/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22033011100.pdf 474.9 Kb

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

10/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22033012020.pdf 691.5 Kb

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu z důvodu opravy komunikací poškozených po vozidlech stavby

Dle zák. č. 361/2000 Sb. v pl. znění

8/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc1817798703691400383kza-pup-033-strelice-oprava-kom-15260-skanska-gefab.pdf 382.7 Kb
atc2766487374340546901slp-ov-22564-22-situace-prechodneho-dz.pdf 4128.5 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

7/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22031616590.pdf 312.2 Kb

Záměr

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

5/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22030712090.pdf 207.5 Kb

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2021

Dle zák. č. 106/1999 Sb. v pl. znění

4/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s22030212560.pdf 219.5 Kb

Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška

Dle zák. 128/2000 Sb. v pl. znění

3/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc1082796119160011328.pdf 131.7 Kb
atc202555875339293934.pdf 133 Kb
atc2128158762499209352.pdf 434.8 Kb
atc8542081118417864969.pdf 132.1 Kb

Výpis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

43/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s21122312120.pdf 708.4 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. 128/2000 Sb. v pl. znění

40/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s21120616150.pdf 297 Kb

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Dle zák. 361/2000 Sb. v pl. znění

36/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc6054482707379529841kza-pup-158-siluvky-prstice-uzavirka-152-urbania-jih.pdf 381.9 Kb
s21110317470.pdf 467.9 Kb

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Prštice konaných 8. - 9. 10. 2021

Dle zák. č. 247/1995 Sb. v pl. znění

34/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s21101114130.pdf 250.8 Kb

Řád veřejného pohřebiště obce Prštice

Dle zák. č. 256/2001 Sb. v pl. znění

33/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s21100709111.pdf 5130.4 Kb

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce ze dne 23. 9. 2021

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

32/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s21100708430.pdf 737.8 Kb

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Dle zák. č. 247/1995 Sb. v pl. znění

31/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s21092308030.pdf 235.4 Kb

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění

30/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-2161527811019391417.pdf 1924.1 Kb
dl-7401707917134275066.pdf 385.6 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

29/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s21091407520.pdf 249.7 Kb

Informace o počtu a sídle volebního okrsku v Pršticích - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Dle zák. č. 247/1995 Sb. v pl. znění

27/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e21081615480.pdf 163.9 Kb

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Č.j. 114 EX 1003/09-161

24/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc4053797489054783546.pdf 216.3 Kb

Oznámení o konání společenské akce v návaznosti na vyhlášku o nočním klidu

Dle OZV č. 1/2016

25/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e21071213550.pdf 192 Kb

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce ze dne 24. 6. 2021

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

23/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e21062907320.pdf 1266.6 Kb

Nařízení města Šlapanice č. 1/2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy Šlapanice I.

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění

21/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-7758718308585141469.pdf 101.9 Kb

Návrh opatření obecné povahy - povodí Dunaje, Veřejná vyhláška

Dle zák. č. 254/2001 Sb. v pl. znění

18/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc2744903322593392177773877715.pdf 283 Kb
atc698652504765926040372272918.pdf 460 Kb

Veřejná vyhláška k dani z nemovitostí - hromadný předpisný seznam

Dle zák. 280/2009 Sb. v pl. znění

16/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc3792323404969865589.pdf 82 Kb

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2020

Dle zák. č. 106/1999 Sb. v pl. znění

15/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e21041410240.pdf 220.3 Kb

Území rozhodnutí o umístění stavby - optické kabely

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

13/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc3779568963759752556.pdf 800.7 Kb

Výpis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce ze dne 24. 3. 2021

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

12/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e21040709310.pdf 1042.6 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. 128/2000 Sb. v pl. znění

10/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e21031610000.pdf 288.5 Kb

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Dle zák. č. 332/2000 Sb. v pl. znění

9/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc3803876607057088420.pdf 468.2 Kb

Záměr prodeje obecních pozemků

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

8/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e21021512190.pdf 187.3 Kb

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení ÚŘ, optické kabelové rozvody v obci Prštice a Silůvky

Dle zák. 183/2006 Sb. v pl. znění

7/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e21021213360.pdf 3095.5 Kb

Veřejná výzva na obsazení funkce samostatný odborný referent Stavebního úřadu

Dle zák. č. 312/2002 Sb. v pl. znění

6/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-5427926162991214537.pdf 667.7 Kb

Mimořádná veterinární opatření - ptačí chřipka

Zák. č. 166/1999 Sb. v pl. znění

5/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradna-veterinarni-opatreni-narizeni-svs-aviarni-influenza-2021-2-.pdf 547.5 Kb

Ceny vodného a stočného pro rok 2021

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

2/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e21010812480.pdf 181.6 Kb

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

3/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e21010812482.pdf 340.9 Kb

Rozhodnutí hejtmana JmK o nařízení pracovní povinnosti

Dle zák. č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení

1/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-7349825989119760506.pdf 130.4 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

53/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20121413010.pdf 219.9 Kb

Výpis usnesení z Veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

52/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20121411200.pdf 1084.3 Kb

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za komunální odpad

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

51/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20120916570.pdf 1420.8 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

50/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20112713310.pdf 310.1 Kb

Veřejná výzva na obsazení funkce samostatný odborný referent Stavebního úřadu Střelice

Dle zák. 312/2002 Sb. v pl. znění

47/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc4760240552892802606.pdf 615.3 Kb

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - zřízení ochranného pásma radiolokátoru Sokolnice

Dle zák. č. 183/2006 Sb. v pl. znění

46/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc1211923360095771741.pdf 926.2 Kb

Aktualizace č. 1 a 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje - Veřejná vyhláška

Dle zák. č. 129/2000 Sb. v pl. znění

43/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-3034273748504693914.pdf 504.3 Kb

Obecně závazná vyhláška obce Prštice č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

42/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20101310220.pdf 1939.5 Kb

Výpis usnesení zastupitelstva Obce ze dne 29.9.2020

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

41/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20101308240.pdf 362.9 Kb

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev v obci Prštice

Dle zák. č. 130/2000 Sb. v pl. znění

40/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20100516010.pdf 221.7 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

39/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20092116500.pdf 215.1 Kb

Oznámení o době a místě konání voleb do krajského zastupitelstva

Dle zák. č. 130/2000 Sb. v pl. znění

38/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20091415250.pdf 244.7 Kb

Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do krajských zastupitelstev

Dle zák. č. 130/2000 Sb. v pl. znění

36/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20081710010.pdf 187.8 Kb

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění

35/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc2289729666336952468.pdf 254.8 Kb

Oznámení o konání společenské akce

Dle OZV č. 1/2016

34/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20071009450.pdf 241.8 Kb

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce z 29.6.2020

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

33/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20071009420.pdf 1050.2 Kb

Oznámení o konání společenské akce

Dle OZV č. 1/2016

28/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20061910210.pdf 253.8 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

29/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20061911160.pdf 291.6 Kb

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad ÚR Jmk

Dle zák. č. 183/2006 Sb. v pl. znění

26/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc8618364726049768362.pdf 354.2 Kb

Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JmK

Dle zák. č. 183/2006 Sb. v pl. znění

25/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc395988630080376569.pdf 676.4 Kb

Územní rozhodnutí - obnova veřejného osvětlení v obci Prštice

Dle zák. č. 183/2006 Sb. v pl. znění

24/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-8539868734410713210.pdf 754.2 Kb

Veřejná vyhláška - informace o zveřejnění hromadných předpisných seznamů na daň z nemovitých věcí na rok 2020

Dle zák. č. 280/2009 Sb. v pl. znění

22/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-1312248721957878761.pdf 82.5 Kb

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Dle zák. 361/2000 Sb. v pl. znění

21/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-5104664685184211933.pdf 239.2 Kb
dl-6259045166688314972.pdf 433.9 Kb

Rozhodnutí o neudělení sankcí za včasné nezaplacení místních poplatků

Dle zák. č. 280/2009 Sb. v pl. znění

20/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20041611280.pdf 307.4 Kb

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020

Dle zák. č. 280/2009 Sb. v pl. znění

19/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc5337391742275097393.pdf 82.6 Kb

Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění

18/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20040609430.pdf 2612.2 Kb

Záměr pronájmu pozemku p.č. 316

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

17/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20040310230.pdf 223.6 Kb

Rozhodnutí Hejtmana JMK o nařízení ochrany dýchacích cest

Dle zák. č. 240/2000 Sb. v pl. znění

16/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narizeni-hejtmana-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest.pdf 149.1 Kb

Rozhodnutí Hejtmana JMK o zařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy

Dle zák.č. 241/2000 Sb. v pl. znění

15/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20031912270.pdf 863.2 Kb

Usnesení vlády ČR - přijetí krizových opatření

Dle zák. č. 110/1998 Sb. v pl. znění

14/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20031912190.pdf 386.7 Kb

Usnesení vlád k přijetí krizového opatření - prevence onemocnění koronavirem

Dle zák. č. 110/1998 Sb. v pl. znění

13/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-668761157984513361.pdf 131.1 Kb

Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - aktualizace

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění

12/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kopie-dl-8407792659081343934.xls 2320.4 Kb

Vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU

Dle zák. č. 110/1998 Sb. v pl. znění

11/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20031309470.pdf 254.7 Kb

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - koronavirus

Dle zák. č. 258/2000 Sb. v pl. znění

10/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-7997232915587577988.pdf 219.9 Kb

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - koronavirus

Dle zák. č. 258/2000 Sb. v pl. znění

9/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-7405514559487559783.pdf 214 Kb

Veřejná vyhláška Magistrátu města Brna - zveřejnění hromadného předpisného seznamu - komunální odpad

Dle zák. č. 280/2009 Sb. v pl. znění

8/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20030918210.pdf 237.4 Kb

Konkurz na místo ředitele Základní a mateřské školy Radostice

Dle zák. č. 561/2004 Sb. v pl. znění

7/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2.-konkurz-reditel-ka-zs-a-ms-radostice.pdf 62 Kb

Oznámení o konání společenské akce - Prštické Vostatky

Dle OZV č. 1/2016 o nočním klidu

5/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20022514430.pdf 229.8 Kb

Výpis usnesení z Veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

6/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20022515220.pdf 1189.7 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

4/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20020515350.pdf 278.4 Kb

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2019

Dle zák. č. 106/1999 Sb. v pl. znění

3/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20011412360.pdf 209.2 Kb

OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

70/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19123016170.pdf 1134.9 Kb

OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veř. prostranství

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

71/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19123016160.pdf 1263.9 Kb

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

72/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19123016290.pdf 1105.8 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

65/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19121014420.pdf 366.5 Kb

Záměr Obce - zřízení věcného břemene v k. ú. Radostice

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

66/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19121014240.pdf 289 Kb
skm-c224e19121014250.pdf 165.8 Kb
skm-c224e19121014260.pdf 218.6 Kb

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ve věci kalamitního poškození porostů

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění

64/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc2139876296509408526.pdf 238.3 Kb
dl-2551746861230741129507520734.pdf 682.2 Kb

Záměr pronájmu pohostinství na dobu neurčitou

Dle zák. 128/2000 Sb. v pl. znění

63/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19112717370.pdf 262.2 Kb

Zrušení svolání Veřejného zasedání zastupitelstva obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

60/2019

Z důvodu změny skutečností rozhodných pro program jednání zastupitelstva je svolání na Veřejné zasedání s okamžitou platností zrušeno.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19112014460.pdf 171.4 Kb

Záměr prodeje pozemků

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

58/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19111413050.pdf 158.5 Kb

Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 31.10.2019

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

57/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19111318170.pdf 708.8 Kb

OZV obce Prštice č. 1/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Prštice

Dle zák. č. 246/1992 Sb. v pl. znění

56/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19110815330.pdf 899.7 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

55/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19102215110.pdf 246.4 Kb

Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce Prštice

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

53/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19101510390.pdf 155.8 Kb

Výpis usnesení veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

52/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19100910160.pdf 724.5 Kb

Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK

Dle zák. č. 183/2006 Sb. v pl. znění

50/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-4061905049211542958.pdf 453.1 Kb

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení ÚŘ obnova veř.osvětlení

Dle zák. č. 183/2006 Sb. v pl. znění

49/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-847591645875080627.pdf 355.4 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

47/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19091117280.pdf 277.7 Kb

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

Dle zák. č.183/2006 Sb. v pl. znění

45/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc2698894379508258197.pdf 1144.3 Kb

Opatření obecné povahy - výsadba lesů

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění

44/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc5183317341508562499.pdf 224.4 Kb

Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění

42/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kopie-dl-1028150160541035960.pdf 243.5 Kb

Informace o konání společenské akce

Dle OZV č. 1/2016

43/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obecni-urad-informace-o-akcich-vyhl.-o-nocnim-klidu.pdf 146.1 Kb

Výpis usnesení z Veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 7/2019

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

41/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19082616400.pdf 639.8 Kb

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Dle zák. č. 361/2000 Sb. v pl. znění

40/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ov-cj-63486-19-pup-052-prstice-signex.pdf 271.7 Kb
ov-cj-63486-19-situace-prechodneho-dz.pdf 1318 Kb

Veřejné zasedání zastupitelstva Obce - svolání

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

39/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19080814270.pdf 280.6 Kb

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2018

Dle zák. č. 106/1999 Sb. v pl. znění

36/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19070413320.pdf 208 Kb

Oznámení o konání společenské akce

Dle OZV č. 1/2016

34/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19070111230.pdf 238.6 Kb

Výpis usnesení Veřejného zasedání zastupitelstva obce z 21.6.19

Dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v pl. znění

35/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19070111390.pdf 660 Kb

Svolání Veřejného zasedání zastupitelstva obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

32/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19061315190.pdf 232.9 Kb

Výsledky voleb do Parlamentu Evropské unie

Dle zák. č. 62/2003 Sb. v pl. znění

31/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19061214340.pdf 249 Kb

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 23. 5. 2019

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

30/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19060613120.pdf 1299.6 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

27/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19051517010.pdf 400 Kb

Veřejná vyhláška /Opatření ob. povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Dle zák. č. 361/2000 Sb. v pl. znění

26/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc893115540141234750232773-2019-kza-pup-003-prstice-siluvky-nn.pdf 266.5 Kb
dl-7776947235285697944.pdf 996.6 Kb

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Dle zák. č. 62/2003 Sb. v pl. znění

25/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19050617440.pdf 240.1 Kb

Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí

Dle zák. č. 280/2009 Sb. v pl. znění

24/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-1649729963736071436.pdf 82.3 Kb

Pozvánka na I. zasedání okrskové volební komise - volby do Evropského parlamentu

Dle zák. č. 62/2003 Sb. v pl. znění

23/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19042513480.pdf 182.2 Kb

Informace k volbám do Evropského parlamentu 2019

Dle zák. č. 62/2003 Sb. v pl. znění

20/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19041017080.pdf 351.2 Kb

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu

Dle zák. č. 62/2003 Sb. v pl. znění

19/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19040911360.pdf 183.1 Kb

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (kůrovec)

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění

18/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-7124703607258308892.pdf 240.9 Kb

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy

Dle zák. č. 114/1992 Sb. v pl. znění

16/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-1869950858344765981.pdf 518.7 Kb
dl-668762438883873904.pdf 139.1 Kb
dl-7469397902104286727.pdf 147.4 Kb

Záměr nájmu parcel v majetku obce Prštice

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

17/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19031515140.pdf 226.4 Kb

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Dle zák. č. 66/1963 Sb. v pl. znění

15/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-2016961962483015876.pdf 237.6 Kb

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

20/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19030710300.pdf 598.7 Kb

Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění

12/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kopie-dl-6507608612354461271.xls 2470.9 Kb

Veřejná vyhláška Magistrátu města Brna

Dle zák. č. 280/2009 Sb. v pl. znění

11/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19022717010.pdf 273.1 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

9/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19021516000.pdf 248.9 Kb

Oznámení o konání společenské akce "Prštické Vostatky"

Dle OZV obce Prštice č. 1/2016

8/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19021215000.pdf 238.2 Kb

Záměr pronájmu obecních pozemků za účelem zemědělské rostlinné prvovýroby

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

7/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19012913060.pdf 256 Kb

Veřejná vyhláška - Oznámení k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje JMK v období 10/2016-12/2018

Dle zák. č.183/2006 Sb. v pl. znění

6/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-8718304742639648421.pdf 468.5 Kb

Záměr pronájmu nebytového prostoru za účelem zřízení prodejny potravin a smíšeného zboží

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

4/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19011510160.pdf 235.1 Kb

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce č. 3/2019

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

3/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e19011015230.pdf 558.5 Kb

Obecně závazná vyhláška obce Prštice č. 2/2018 o místním poplatku za komunální odpad

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

77/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18123112270.pdf 1447.2 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

75/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18121310020.pdf 263.1 Kb

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

74/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18120516170.pdf 390.5 Kb
skm-c224e18120516171.pdf 448.6 Kb
skm-c224e18120516180.pdf 105.9 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

68/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18112015330.pdf 359.9 Kb

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ve věci zrušení zákazu odběru povrchových vod

Dle zák. č. 254/2001 Sb. v pl. znění

67/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-3989580279679676146.pdf 371.3 Kb

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

66/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18111418250.pdf 545.4 Kb

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

64/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18110717320.pdf 282.6 Kb

Záměr pronájmu obecních prostor

Dle § 39 zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

65/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18110718160.pdf 300.6 Kb

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

63/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18110514240.pdf 453.4 Kb

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Prštice

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

61/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18102314390.pdf 276.6 Kb

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

60/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-3326203453337727325.png 395.9 Kb
dl-7580646175528908337.pdf 200 Kb

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Prštice

Dle zák. č. 491/2001 Sb. v pl. znění

59/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18100617310.pdf 704.4 Kb

Nabídka pozemků k pronájmu

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

58/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-4637143715777479989.jpg 1485.7 Kb

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

Dle zák. č. 491/2001 Sb. v pl. znění

57/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18091809050.pdf 238.1 Kb

Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

56/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-5684683099111800647.pdf 200.5 Kb

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

54/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-2807473533305192730.png 408.3 Kb
dl-4785961535012147970.pdf 199.8 Kb

Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných osob v KN

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

52/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18090516160.pdf 230.4 Kb

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Dle zák. č. 361/2000 Sb. v pl. znění

53/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18090516190.pdf 1459.3 Kb

Výpis usnesení veř. zasedání zastupitelstva obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

51/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18082808380.pdf 273.2 Kb

Oznámení o konání společenské akce - Babské hody

Dle OZV č. 1/2016 o nočním klidu

30/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18082312050.pdf 220.7 Kb

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

49/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18082210000.pdf 262.3 Kb

Opatření obecné povahy

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

47/218

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18082013080.pdf 689.8 Kb

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí

Dle zák. č. 491/2001 Sb. v pl. znění

48/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18082015250.pdf 178 Kb

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

46/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18081714320.pdf 757.4 Kb

Nabídka pozemků k pronájmu

Dle zák.č. 128/2000 Sb. v pl. znění

43/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18080613220.pdf 180.9 Kb

Oznámení o konání společenské akce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

45/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18080615580.pdf 236.5 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

44/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18080614150.pdf 203.6 Kb

Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

40/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-5464334013899970324.pdf 372.8 Kb

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

42/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-1504379475694712450.png 481.6 Kb
dl-7071399780754486198.png 267.4 Kb
dl-7746337796712436015.pdf 134.6 Kb

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

41/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-4989302594333945843.pdf 100.8 Kb
dl-545276621101273243.png 518.6 Kb

Oznámení o zveřejnění dokumentů

Dle zák.č. 128/2000 Sb. v pl. znění

39/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18071713460.pdf 172.7 Kb
skm-c224e18071713461.pdf 251.3 Kb

Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 25. 6. 2018

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

38/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18071307550.pdf 558.2 Kb

Opatření obecné povahy - ochr. pásmo radiolokátoru Sokolnice

Dle zák. č. 49/1997 Sb. v pl. znění

37/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-1285006694456440281.pdf 183.9 Kb

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí Prštice, obnova NN

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

36/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-9163130063289518730.pdf 584 Kb

Veř. vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Dle zák. č. 361/2000 Sb. v pl. znění

33/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc352488585435406914275032-2018-led-stan.-m.u.p.-opatreni-obec.-pov.-iii-15260-om.pdf 164.4 Kb
atc4648594289708099658dz-navrh-stan.-m.u.-pr.-iii-15260-omez.-vozidel-v-k.u-situace.pdf 3262.4 Kb

Sdělení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

32/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18052511430.pdf 299.5 Kb

Návrh závěrečného účtu obce Prštice za rok 2017

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

30/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
inventarizacni-zprava-obce-2017.pdf 2309.8 Kb
inventarizacni-zprava-po-2017.pdf 378.2 Kb
navrh-zaverecneho-uctu-obce-2017.pdf 357.9 Kb
priloha-po-2017.pdf 3955.5 Kb
rozvaha-po-2017.pdf 1206 Kb
vykaz-fin-2017.pdf 4497.9 Kb
vykaz-zaz-2017-po.pdf 850.4 Kb
zprava-o-prezkumu-2017.pdf 4728.3 Kb

Oznámení o zveřejnění dokumentu rozpočtového opatření

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

31/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18052110040.pdf 230.4 Kb

Dražební vyhláška

Č.j. 197 EX 1604/15-59

28/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18051709410.pdf 1483.3 Kb

Oznámení o zahájení územního řízení- vedení NN obec Prštice

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

29/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-2656084786192396735.pdf 410.9 Kb

Záměr pronájmu nebytových prostor

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

27/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18050414210.pdf 343.6 Kb

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

26/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18050308060.pdf 619.7 Kb

Nabídka pozemků k pronájmu

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

25/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-289830266058019711.jpg 1687.8 Kb

Informace dle OZV č. 1/2016 o nočním klidu

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

24/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18042711010.pdf 170.8 Kb

Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na rok 2018

Dle zák. č. 280/2009 Sb. v pl. znění

23/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc8027255114805661573.pdf 82.4 Kb

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

22/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18041909560.pdf 950.8 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

21/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18041715290.pdf 243 Kb

Veř. vyhláška - Oznámení o návrhu opatření OP a výzva OD-ČJ/36667-18/MAD

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

20/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc7092007302324965100dz-navrhstan.m.u.pr.-iii-15260omez.vozidelvk.u.strelice-radostice-prstice-obecr..pdf 3262.4 Kb
opatreni-obec.-pov.-navrh-stan.-m.u.-pr.-iii-15260-omez.-vozidel-v-k.u.-strelice-radostice-prstice-obec-r.-pdf.pdf 177.5 Kb

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy OD-ČJ/2550-18/MAD

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

19/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-stan.-m.u.-pr.-opatreni-obec.-pov.-iii-15260-omez.-vozidel-v-k.u.-strelice-radostice-prstice-obec-r.-pdf.pdf 211.7 Kb

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

17/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18032010180.pdf 212.8 Kb

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení

Dle zák. č. 183/2006 Sb. v pl. znění

16/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-1471738514118014127.pdf 337.9 Kb

Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění

15/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18030515270.pdf 286.7 Kb

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2017

Dle zák. č. 106/1999 Sb. v pl. znění

14/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18022810200.pdf 205.9 Kb

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

13/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18022116400.pdf 217.9 Kb

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 21/2018

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

12/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18021216240.pdf 739.1 Kb

Nabídka pozemků k pronájmu

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

11/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-145879771311779201.pdf 985.8 Kb

Obecně závazná vyhláška obce Prštice č. 1/2018

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

10/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18013118390.pdf 1440.3 Kb

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

8/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18012915490.pdf 286.7 Kb

Výsledek hlasování II. kola volby prezidenta republiky v obci Prštice

Dle zák. č. 275/2012 Sb. v pl. znění

9/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18012917520.pdf 163 Kb

Výsledky hlasování I. kola volby prezidenta republiky v obci Prštice

Dle zák. č. 275/2012 Sb. v pl. znění

6/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18011812580.pdf 191.9 Kb

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta republiky

Dle zák. č. 275/2012 Sb. v pl. znění

5/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18011718270.pdf 239.9 Kb

Výpis usnesení č. 20 z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

4/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18011718260.pdf 154.9 Kb

Návrh rozpočtu na rok 2018 - ZŠ a MŠ Prštice

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

2/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18010211490.pdf 1198.5 Kb

Návrh rozpočtu obce Prštice na rok 2018

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

1/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18010211000.pdf 1175.6 Kb

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Prštice

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

3/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e18010211491.pdf 255.8 Kb

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Dle zák. č. 275/2012 Sb. v pl. znění

66/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17122811250.pdf 266.3 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

65/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17121915310.pdf 319.1 Kb

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

64/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17121514520.pdf 277 Kb

Opatření obecné povahy - bobr evropský

Dle zák. č. 114/1992 Sb. v pl. znění

63/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-365141290729776789.pdf 303.4 Kb

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise - volba prezidenta ČR

Dle zák. č. 275/2012 Sb. v pl. znění

62/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17121317210.pdf 176.8 Kb

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Prštice na rok 2018, střednědobý výhled

Dle zák. 128/2000 Sb. v pl. znění

61/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17121208520.pdf 1196.5 Kb

Návrh rozpočtu obce Prštice na rok 2018

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

58/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17120418220.pdf 1202.3 Kb

Výpis usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce 22.11.2017

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

60/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17120710570.pdf 460.7 Kb

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu - obec Prštice

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

57/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17120110250.pdf 250.7 Kb

Návrh rozpočtu obce Prštice na rok 2018

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

55/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17112712200.pdf 840.7 Kb

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta ČR

Dle zák. č. 275/2012 Sb. v pl. znění

56/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17112716140.pdf 188.7 Kb

Návrh opatření obecné povahy

Dle zák. č. 129/2000 Sb. v pl. znění

53/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-6769756115453816872.pdf 304 Kb

Svolání Veřejného zasedání zastupitelstva obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

51/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17111412190.pdf 248.3 Kb

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění

52/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-3888975674886451921.pdf 306.5 Kb

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Dle zák. č. 500/2004 Sb. v pl. znění

54/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17111415230.pdf 256.6 Kb

Opatření obecné povahy

Dle zák. č. 114/1992 Sb. v pl. znění

50/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-8667737538984810056.pdf 236.5 Kb

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR v obci Prštice

Dle zák. č. 247/1995 Sb. v pl. znění

49/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17102414120.pdf 219 Kb

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti

Dle zák. čč. 500/2004 Sb. v pl. znění

48/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17102317010.pdf 285.3 Kb

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

47/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17101115220.pdf 259.1 Kb

Záměr

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

46/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17100914120.pdf 147.8 Kb

Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Dle zák. č. 247/1995 Sb. v pl. znění

45/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17100308200.pdf 272.8 Kb

Výpis usnesení zastupitelstva obce č. 18/2017

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

44/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17100308110.pdf 518.9 Kb

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Dle zák. č. 500/2004 Sb. v pl. znění

43/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17092516190.pdf 266.6 Kb

Návrh opatření obecné povahy

Dle zák. č. 114/1992 Sb. v pl. znění

42/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-opatreni-obecne-povahy231788121.pdf 237.6 Kb

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

Dle zák. č. 289/1995 Sb. v pl. znění

41/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-1633429266708710729.pdf 254.7 Kb

Aktualizace seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění

40/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-2414066312095649341.pdf 139 Kb
seznam-nedostatecne-urcite-zapsanych-osob-uzsvm.pdf 290.2 Kb

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

39/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17091117180.pdf 242.1 Kb

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do PS Parlamentu ČR

Dle zák. č. 247/1995 Sb. v pl. znění

38/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17090409120.pdf 181.8 Kb

Informace o společenské akci v obci

Dle OZV č. 1/2016

37/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17082408421.pdf 332.1 Kb

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

Dle Nařízení JMK č. 164/2004

36/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17082408420.pdf 235.3 Kb

Informace o společenské akci v obci dne 26.8.2017

Dle OZV č. 1/2016

35/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
bezkofeinu-2017.pdf 309.8 Kb

Vojenské cvičení AMPLE STRIKE 23.8. - 12.9.2017

Dle Usnesení vlády ČR č. 1172 ze dne 19.12. 2016

34/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-1267963117433250326.pdf 4390.5 Kb
dl-4412561635167596500.jpg 137.5 Kb

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Dle Nařízení JMK č. 164/2004 Sb.

33/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17080112510.pdf 413.9 Kb

Informace o působnosti nového notáře pro obec Prštice

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

30/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-1900676030397239372.pdf 711.3 Kb

Výpis usnesení zastupitelstva Obce č. 17/2017

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

29/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vypis-usneseni-zo-c.-172017.pdf 560 Kb

OZV č. 1/2017 - stanovení školského obvodu MŠ

Dle zák. č. 561/2004 Sb. v pl. znění

27/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-c.-12017.pdf 284.6 Kb

OZV č. 2/2017 o stanovení části společného škol. obvodu ZŠ

Dle zák. č. 561/2004 Sb. v pl. znění

28/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-c.-22017.pdf 284.1 Kb

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, úprava provozu Silůvky

Dle zák. č. 13/1997 Sb. v pl. znění

26/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
atc116763532643854473situacedz-stan.pr.upr.pr.-ii-152slavnostivyroci740letobce-siluvky.pdf 2772.8 Kb
atc5493930966780673627opatreniobec.pov.-stan.pr.upr.pr.-ii-152slavnostivyroci740letobce-siluvky.pdf 249.1 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

25/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17061414350.pdf 242.7 Kb

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

24/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-strednedobeho-vyhledu.pdf 246.7 Kb

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

23/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctove-op.-c.2-2017.pdf 984.5 Kb

Závěrečný účet Obce Prštice za rok 2016 včetně příloh

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

22/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin-2016.pdf 4257.1 Kb
inventarizacni-zprava-za-rok-2016.pdf 217.7 Kb
po-invent.zp.-pdf 382 Kb
po-priloha.pdf 4127.5 Kb
po-rozvaha.pdf 1291.6 Kb
po-vykaz-zaz.pdf 947.5 Kb
priloha-2016.pdf 4639.9 Kb
rozvaha-2016.pdf 642.1 Kb
seznam-inv.soupisu-2016.pdf 1899.1 Kb
vykaz-zaz-2016.pdf 848.6 Kb
zaverecny-ucet-2016-navrh.pdf 912.4 Kb
zprava-o-prezkumu-2016.pdf 4077.9 Kb

Výpis usnesení zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

21/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vypis-usneseni-zo-ze-dne-18.5.2017.pdf 724 Kb

Veřejné zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

20/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ver.zasedani-zo.pdf 295.9 Kb

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016

Dle zák. č. 274/2001 Sb. v pl. znění

19/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17050514000.pdf 853.3 Kb

Nabídka pozemků k pronájmu

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

18/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nabidka-pozemku-k-pronajmu631483300.pdf 941.8 Kb

Oznámení o konání společenské akce 13. 5. - Jánské hody

Dle OZV Obce Prštice č. 1/2016 o nočním klidu

17/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hody-plakat-2017.pdf 714.3 Kb

Oznámení o přerušení dodávky el. energie 23.5.2017

Dle zák. č. 458/2000Sb. v pl. znění

16/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e17042813590.pdf 947.3 Kb

Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí

Dle zák. č. 280/2009 Sb. v pl. znění

15/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-fu-pro-jmk.pdf 1806.8 Kb

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Dle zák. č. 458/2000 Sb. v pl. znění

14/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
preruseni-dodavky-el.energie-e.on.pdf 537.6 Kb

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu obce Prštice

Dle zák. č. 183/2006 Sb. v pl. znění

13/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vv-projednani-zpravy-up-prstice.pdf 269.7 Kb
zprava-up-prstice.pdf 602 Kb

Ukončení mimořádných veterinárních opatření - ptačí chřipka

Dle zák. č. 166/1999 Sb. v pl. znění

12/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
khs-ukonceni-opatreni.pdf 266.9 Kb

Nařízení Státní veterinární správy - aktualizace + mapa vyznačených pásem

Dle zák. č. 166/1999 Sb. v pl. znění

10/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
aktualizovane-narizeni-kvs503732309.pdf 420.4 Kb
mapa-s-vyznacenymi-pasmy843515452.pdf 436.7 Kb

Rozpočet Obce Prštice na rok 2017, střednědobý výhled, rozpočtové opatření 1/2017

Dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v pl. znění

11/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpocet-2017-ro-12017-vyhled.pdf 2354 Kb

Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění

8/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zverejneni-seznamu-nedostatecne-zapsanych-osob-v-kn.pdf 1407.3 Kb

Veřejné zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

7/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejne-zasedani-2017.pdf 216.5 Kb

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Dle zák. č. 106/1999 Sb. v pl. znění

6/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyrocni-zprava-poskytovani-informace-2016.pdf 205.2 Kb

Nabídka pozemků k pronájmu

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

5/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nabidka-pozemku-k-pronajmu.pdf 940.8 Kb

Nařízení Státní veterinární správy - aktualizace

Dle zák. č. 166/1999 Sb. v pl. znění

4/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narizeni-svs-1-2.pdf 309.6 Kb
narizeni-svs-1.pdf 214.8 Kb

Aktualizované nařízení Státní veterinární správy

Dle zák. č. 166/1999 Sb. v pl. znění

3/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
aktualizovane-narizeni-kvs.pdf 420.4 Kb

Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření

Dle zák. č. 166/1999 Sb. v pl. znění

2/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mapa-s-vyznacenymi-pasmy.pdf 436.7 Kb
narizeni-statni-veterinarni-spravy.pdf 490.1 Kb

Výpočet sazby poplatku za komunální odpad na rok 2017

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

1/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sazba-poplatku-za-komunalni-odpad-2017.pdf 277.9 Kb

Kalkulace vodného a stočného na rok 2017

Dle vyhl. č. 428/2001 Sb. v pl. znění

42/2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kalkulace-vodneho-a-stocneho-2017.pdf 567.2 Kb

Výpis usnesení zastupitelstva Obce č. 14/2016

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

41/2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vypis-usneseni-zo-142016.pdf 694.3 Kb

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

40/2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svolani-ver.zasedani-1216.pdf 326.4 Kb

Návrh rozpočtu Obce Prštice na rok 2017

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

38/2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpocet-2017.pdf 837.7 Kb

Záměr Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

39/2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-najmu-pozemku.pdf 223.3 Kb

Veřejná vyhláška - Oznámení (Zásady územ. rozvoje JMK)

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

37/2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-zasady-uzem.rozvoje-jmk.pdf 875 Kb

Výsledky II. kola senátních voleb v obci Prštice

Dle zák. č. 130/2000 v pl. znění

36/2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vysledky-ii.-kola-senatnich-voleb.pdf 144.2 Kb

Výpis usnesení zastupitelstva Obce č. 13/2016

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

35/2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vypis-usneseni-zo-132016.pdf 556.7 Kb

Informace s výsledky voleb do zastupitelstev krajů a I. kola Senátu PČR v obci Prštice

Dle zák. č. 130/2000 Sb. v pl. znění

34/2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vysledky-voleb-do-zastupitelstev-kraju-a-senatu-pcr.pdf 381.6 Kb

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

33/2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-nocni-klid.pdf 423 Kb

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR

Dle zák. č. 130/2000 Sb. v pl. znění

32/2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb.pdf 284.3 Kb

Veřejné zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

31/2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejne-zasedani-92016.pdf 260.6 Kb

Rozpočtový výhled Obce Prštice 2017/2019

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

30/2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctovy-vyhled-2017.pdf 592.1 Kb

Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby 2016

Dle zák. č. 130/2000 Sb. v pl. znění

29/2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pocet-a-sidlo-vol.-okrsku-volby-2016.pdf 181.9 Kb

Nabídka pozemků k pronájmu

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

28/2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nabidka-pozemku-k-pronajmu-82016.pdf 165.1 Kb

Výpis usnesení zastupitelstva Obce ze dne 23.6.2016

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

27/2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vypis-usneseni-zo-ze-dne-23.6.2016.pdf 985.6 Kb

Veřejné zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

26/2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejne-zasedani-cerven.pdf 394 Kb

Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší

Dle zák.č. 201/2012 Sb. v pl. znění

25/2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
keox2364125942750184910.pdf 346.3 Kb
keox2598711801599278092.pdf 881.1 Kb
keox2716332216744599090.pdf 320 Kb
keox3268431427447251756.pdf 487.8 Kb
keox5207324695235060728.pdf 206.1 Kb
keox5520753248182151889.pdf 5117.9 Kb

Návrh Závěrečného účtu za rok 2015

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění

24/2016