Obec Prštice - úřední deska

Aktuální úřední deska Oficiální stránky obce Prštice
Úřední deska
Veřejná vyhláška - Oznámení k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje JMK v období 10/2016-12/2018

Dle zák. č.183/2006 Sb. v pl. znění


Záměr pronájmu pozemku za účelem zemědělské rostlinné prvovýroby

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Záměr pronájmu nebytového prostoru za účelem zřízení prodejny potravin a smíšeného zboží

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce č. 3/2019

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 2018

dle zák. č. 128/2000 sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák.č.128/2000 Sb. v pl.znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000 SB. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000Sb. v pl.znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl.zněná


Nabídka pozemků k pronájmu

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák.č.128/2000Sb. v pl.znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č.128/2000Sb. v pl.znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Aktualizace seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Úřední deska - archiv změn