Obec Prštice - úřední deska

Aktuální úřední deska Oficiální stránky obce Prštice
Úřední deska
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ve věci zrušení zákazu odběru povrchových vod

Dle zák. č. 254/2001 Sb. v pl. znění


Výpis usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Záměr pronájmu obecních prostor

Dle § 39 zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl.zněná


Nabídka pozemků k pronájmu

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák.č.128/2000Sb. v pl.znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných osob v KN

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Opatření obecné povahy

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů

Dle zák.č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č.128/2000Sb. v pl.znění


Oznámení o zveřejnění dokumentu rozpočtového opatření

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Aktualizace seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Dle Nařízení JMK č. 164/2004 Sb.


Rozpočet Obce Prštice na rok 2017, střednědobý výhled, rozpočtové opatření 1/2017

Dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v pl. znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Úřední deska - archiv změn