Obec Prštice - úřední deska

Aktuální úřední deska Oficiální stránky obce Prštice
Úřední deska
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

Dle zák. č. 491/2001 Sb. v pl. znění


Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák.č.128/2000Sb. v pl.znění


Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Dle zák. č. 361/2000 Sb. v pl. znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných osob v KN

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí

Dle zák. č. 491/2001 Sb. v pl. znění


Opatření obecné povahy

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Nabídka pozemků k pronájmu

Dle zák.č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů

Dle zák.č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č.128/2000Sb. v pl.znění


Oznámení o zveřejnění dokumentu rozpočtového opatření

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Aktualizace seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Dle Nařízení JMK č. 164/2004 Sb.


Rozpočet Obce Prštice na rok 2017, střednědobý výhled, rozpočtové opatření 1/2017

Dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v pl. znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Úřední deska - archiv změn