Obec Prštice - úřední deska

Aktuální úřední deska Oficiální stránky obce Prštice
Úřední deska
Záměr nájmu parcel v majetku obce Prštice

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy

Dle zák. č. 114/1992 Sb. v pl. znění


Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Dle zák. č. 66/1963 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce

Dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Veřejná vyhláška Magistrátu města Brna

Dle zák. č. 280/2009 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření

dle zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění


Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

dle zák.č.128/2000 Sb. v pl.znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Aktualizace seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných osob v KN

Dle zák. č. 256/2013 Sb. v pl. znění


Úřední deska - archiv změn